The Witcher Türkiye
Advertisement
Tw3 achievements geralt the professional unlocked.png
"Devam etmek istediğine emin misin?" - Kitaptan / diğer uyarlamalardan spoiler içeren sayfadasın!
Tw3 achievements geralt the professional unlocked.png

Sayıca az olan Temerya, Redanya, Kaedwen, Aedirn ve Lyria orduları, kalabalık Nilfgaard ordusuyla karşı karşıya.

İkinci Kuzey Savaşı, 1267'de başlayıp 1268'de sona eren, hem Nilfgaard'ın hem de Kuzey Krallıkları'nın birbirlerine saldırmaya yönelik bir girişimiydi. Kuzey tarafında, hükümdarlar Nilfgaard'ın kendilerine saldırmaya devam edeceğine ve bu nedenle ilk saldırmaları gerektiğini ancak bunu Nilfgaard tarafından kışkırtılmış gibi göstermeye çalışmalarına karşın Nilfgaard bu durumu öğrenerek önüne çıkan herhangi bir krallığı hızla yok etmek için silahlarını hazırladı.


Sonunda Nilfgaard, Brenna savaşı sırasında istihbarat eksikliğinden dolayı bir kez daha yenilgiye uğradı. Buna rağmen İmparator Emhyr var Emreis Sahte Ciri ile (birkaç yönetici ve büyücü dışında herkesin onun gerçek Ciri olduğuna inanıyordu) evlenerek Cintra'yı İmparatorluğun bir parçası olarak sağlamlaştırdı.

Taraflar

Saldıranlar

 • Nilfgaard İmparatorluğu
 • Elfler (Dol Blathanna'dan Scoia'tael ve isyancı elfler)
 • Vissegerd'in ordusundan kaçan Cintralı askerler
 • Verden(Kral Ervyll liderliğinde)

Kuzey tarafları

 • Redanya
 • Temerya
 • Kaedwen
 • Aedirn
 • Rivya
 • Lirya ve Rivya
 • Verden (Prens Kistrin liderliğindeki isyancılar)
 • Cidaris
 • Skellige
 • Brugge
 • Cintra (Vissegerd liderliğindeki gönüllüler)
 • Kovir tarafından finanse edilen paralı askerler
 • Kovir ve Poviss (nakdi yardım)

Cintra

Savaş Öncesi

 • Kuzey Kralları Hagge'de toplanıp Yaruga'yı geçerek Cintra'yı geri almayı planlamaktadır.
 • Emhyr var Emreis ise Dol Angra'ya büyük bir ordu getirir.

Savaşın Başlangıcı

 • Thanedd Darbesi - Francesca Findabair, Scoia'tael savaşçılarını ziyafete gizlice soktuktan sonra büyücüler dağılır. Nilfgaardlı askerler, Nilfgaardlı büyücüler tarafından açılan portallarla kaleye girerler. Daha sonra, Dijkstra ve Redanya İstihbarat Teşkilatı liderliğinde başlatılan cadı avı ile Nilfgaardlı büyü kullanıcılarının temizlenmesini gerçekleştirir.
 • Kral Vizimir'in öldürülmesiyle Redanya'da kaos oluşur.
 • Aedirnli birliklerin Lirya kalesi Glevitzingen saldırması, Kuzey'i savaşa kışkırtır ve İkinci Nilfgaard-Kuzey Savaşı başlar.

Aşama 1 - Dol Angra'ya Saldırı

 • Güney Lirya'nın işgali; Şehir hızla düştü, Kraliçe Meve ve ordusu kuzeye kaçmak zorunda kalır.
 • Lirya birliklerinin beşte biri yakalanır ve Aedirn'de esir alınır.
 • Lirya işgali devam eder, Scala ve Spalla kaleleri el geçirilir. (4 Temmuz)
 • Rivya kuşatılır ve ele geçilir.
 • Kraliçe Meve'nin ordusu kuzeye itilir.
 • Nilfgaard Aedirn'i işgal etmeye başlar
 • Aldersberg savaşı başlar
 • Vengerberg kuşatılır ve ele geçirilir.
 • Nilfgaard ordusu Pontar vadisi'ni Dol Blathanna'ya kadar ele geçirerek Demavend'e doğru yol aldılar
 • Kraliçe Meve gönüllüler ile büyük bir ordu kurarak savaşa yeniden katılır.
 • Kaedwen Saldırısı - Ban Gleán'dan gelen hafif süvari birliği Dun Banner, Dyfne nehrine ulaşır.
 • Aedirn'in Nilfgaard-Kaedwen olarak bölünmesi - Kaedwenli Henselt, sözde Lormark'ı (Dyfne nehrinin kuzeyindeki Aedirn'deki arazi) alır.
 • Emhyr var Emreis, Dol Blathanna'yı (Çiçekler Vadisi) yaratır. Aedirn'in doğusunda yer alan, Enid an Gleanna olarak da bilinen büyücü Francesca Findabair ve Mavi Dağlar Elflerinin Kralı Filavandrel aén Fidháil tarafından yönetilen elfler için kukla bir krallık.

Enid an Gleanna ve Filavandrel aén Fidháil olarak da bilinen Mavi Dağların Elflerinin Kralı büyücü Francesca Findabair önderliğindeki elfler için bir kukla krallığı olan Aedirn'in doğu kesiminde yer alır.

 • Verdenli Ervyll Nilfgaard'a vergi vermeye başlar - Emhyr var Emreis, Yaruga'nın ağzını kapatarak Foltest'in karşı saldırısını engeller
 • Kral Foltest Emhyr var Emreis ile ateşkes yapar - Temeryalı birlikler batı Aedirn Hagge kalesini işgal eder.
 • Aedirn Ordusu Mahakam dağları üzerinden Temerya'ya yürür ve Aedirn Kralı Demavend Redanya'ya kaçar

Aşama 2 - Brugge ve Sodden'ın İşgali

 • Sadece 16 gün süren barışın ardından Emhyr Temerya ile ateşkesi bozar.
 • Brugge 3 taraftan saldırıya uğrar - Kuzeyden, Brokilon'dan elf sincap komandoları; Batıdan ve Verden tarafından Nilfgaard ordusu ve gönüllüleri; Güneyden ve Yaruga'nın diğer tarafından Nilfgaard Kara piyadeleri.
 • 4-5 Ağustos gecesi, 4. Süvari Ordusu üç savaş grubuna ayrıldı: "Vreemde", "Sievers" ve "Morteisen". Gruplar, Ina'yı geçmek için Vidort-Carcano-Armeria sınırına yakın Drieschot üçgenine doğru yola çıktı.
 • Brugge'nin kuşatılması ve yağmalanması
 • Direniş - Bruggeliler, köy için savaşıyorlar
 • Dillingen kuşatılır.
 • Chotla'da savaşılır
 • Armeria savaşı başlar (4.Süvari ordusu ve Cintra birlikleri arasında)
 • Angren'de çatışma başlar.
 • Yaruga Köprüsü Savaşı
 • Angren'e yasa dışı Nilfgaard seferi (doğudan - Klamat geçidinden)
 • Razwam ve Mayena kaleleri kuşatılır, tüm Sodden kontrol altına alınır.
 • Güney Temerya'ya girilir.
 • Maribor savaşı başlar.
 • Nilfgaard birlikleri Sodden'e geri çekilir.

Nilfgaard'ın İlkbahar Saldırı Planları

İmparator Emhyr var Emreis, acil askeri uğraşlarından vazgeçerek bir yıllığına taarruzu ertelemeye karar verdi. Bunu iki nedenden dolayı yaptı: Yaklaşan kışın özellikle sert ve soğuk geçeceği tahmin ediliyordu, bu da ordunun ikmalini sekteye uğratacaktı. Geçilebilir yollar çok önemliydi ve ikinci neden, Temerya'ya yapılan saldırının Maribor'da zaferle sonuçlanması, çok hızlı ve kolay olmuştu. Birlikteki asker sayısı, teknik olarak savaşı kazanmak için yetersizdi ve bu Mayena'daki kalenin yetersiz bir korunmaya sahip olduğunu gösteriyordu. Büyük bir saldırı planlandı, ancak sonraki bahara kadar başlamayacaktı.

Saldırının birincil hedefi Temerya'ydı. Merkez Ordu Grubu, Mareşal Menno Coehoorn komutasındaki Sodden'den saldırıya geçecekti. Temerya krallığını işgal etmeleri ve Novigrad-Vizima-Ellander ana ticaret yolu olan Pontar nehrine ulaşmaları emredildi. Doğu Cephesinde, Dük Ardal aep Dahy komutasındaki Doğu Ordu Grubu Pontar vadisine ve Kaedwen krallığına saldırdıktan sonra Aedirn'den hareket ederek Menno Coehoorn'un kanadını emniyete alacaktı. Doğu Ordu Grubu'ndaki bölünmeler, Kaedwen Kralı Henselt'in Temerya Kralı Foltest'e yardım etmesini engellemekti. Dük Joachim de Wett liderliğindeki Verden Operasyon Grubu, Cidaris'i aldıktan sonra Novigrad, Gors Velen ve Vizima'yı devre dışı bırakmak için kuzeye doğru hareket edecekti. Genelkurmay, bu üç önemli yerleşimin engellenmesi gerektiğine karar verdi.

Hem erkek hem de elflerden oluşan 300.000 asker (yedekler dahil) bahar taarruzuna katılacaktı.

Aşama 3 - Temerya Saldırısı

Aşama 3, Temerya krallığına yapılan büyük saldırı olarak da bilinir. Bu aşamada, daha önce görülmemiş bir büyüklüğe sahip Nilfgaard ordusunun saldırıları doruk noktasına ulaşır. Ancak Kuzey Krallıkları, önceki aşamalardaki kayıplardan sonra, düşmana karşı birleşme kararı alırlar. Tek çatı altında toplanan müttefik kuvvetler, düşmana karşı cesur saldırılar gerçekleştirerek, henüz yenilgi yüzü görmeyen Nilfgaard işgal kuvvetleri için değerli bir rakip haline gelirler.

Batı Cephesi

Batı cephesinde istenen sonuç alınamadı. Temerya'ya yapılan saldırılar başarısız olurken, buna Dük Joachim de Wett'in komutadaki aptallığı ve zayıflığı neden oldu. Tarihçiler bu olayı şöyle anlatır: Dük de Wett, "Verden" Operasyon Grubu'nu "bataklık" kelimesinin çok hassas olduğu bir şekilde yönetti.

Joachim de Wett, soyluların komplosunda aktif bir komplocu idi. Diğer komplocular Ardal aep Dahy, Berengar Leuvaarden, Kont Broinne ve aynı zamanda büyücü Vilgefortz'un da desteğini almış olan imparatorun adli tıp görevlisi Stefan Skellen idi. Komplo Nilfgaard İmparatoru Emhyr var Emreis'i devirip öldürmekti. Nilfgaard'ın büyük dükleri, Emhyr'in Cintralı Cirilla ile evlenmek için düklerin kızlarıyla evlenme tekliflerini reddettiği için aşağılanmış, aldatılmış ve ihanete uğramış hissettiler. Ancak Emhyr var Emreis'in çok sayıda taraftarı, iç birlikleri ve "Impera" denen fanatik muhafızları vardı, bu nedenle iç savaş dikkate alınmadı. Komplocular, Vilgefortz tarafından hapsedilen hipnotize edilmiş katil büyücü Yennefer'i kullanarak Emhyr'e suikast düzenlemeyi planladılar. Ordunun geri kalanını, özellikle de subayları kendi taraflarına çevirebileceklerini varsaydılar çünkü Sodden'da yaşanan kaybın ardından Emhyr'e kızgın olduklarını düşündüler ve halk devam eden yıkıcı savaştan bıkmıştı. İmparatorun öldürülmesinden sonra, komplocular Prens Voorhis'i veya oğlu Morvran'ı tahta çıkarmayı düşündüler, böylece konseyde büyük dükler ve soylular onun adına hüküm sürebilecekti. Olayı tahmin eden Emhyr var Emreis, Ardal aep Dahy ve Joachim de Wett'i Temerya ile yapılacak savaşlarda Nilfgaard ordularına komuta etmek için gönderdi. Böylece onları ve sadık birliklerini tahttan uzaklaştırdı. Emhyr bunu yaparak "kendi ölüm fermanını imzaladı" çünkü dükler Emhyr'in bu savaşı kazanmasını istemiyordu.

Joachim de Wett, kuzeye doğru ilerlemeye devam ediyordu ve önündeki tek krallık sayıca kendilerinin yarısı kadar olan Cidaris'ti. Öncelikle arkasını güvene almak ve tüm isyancıları ve haydutları için dikkatini Verden'in gerillalarıyla savaşmaya verdi. Verden Operasyon Grubu, onun emriyle gerillalarla yapılan çatışmalar dışında sivil halka da acımasızca davranmaya başladı. Bunun sonucunu tahmin etmek kolaydı. Verden'in gerillaları kışın yaklaşık beş yüz kişilerdi ancak ilkbaharda tüm ülke işgalcilere karşı ayaklanmaya başladı. Nilfgaard'a sadık olan Verden Kralı Ervyll öldürüldü ve oğlu Prens Kistrin ayaklanmanın başına getirildi.

Operasyon Grubu sadece Verden'in gerillalarıyla değil, durumdan yararlanarak Skellige Adaları'ndan Crach an Craite'in yardım ettiği Cidaris Kralı Ethain'in ordusuyla da savaşmak zorunda kaldı. Atrıca Crach Verden'in batı kıyısına saldırılar düzenlemişti. Joachim de Wett tüm cephelerde savaşmak zorunda kaldı ve savaş üzerine savaş kaybediyordu. Kuzeylilerin batı kanadını engellemesi gerekirken, Mareşal Menno Coehoorn komutasındaki Merkez Ordu Grubunu engellemişti.

Doğu Cephesi

Sonuç değişmedi. Doğu Ordusu'na komuta eden Ardal aep Dahy, Lirya, Rivya ve Aedirn'i işgal etti ancak Aedirn'in üst kısmını ele geçiren Kaedwen'e saldırmadı Bu hareketiyle, Doğu Ordusu kanattan Temerya'ya saldıramadı.

Merkez Cephe

Dük de Wett'in eylemlerinin psikolojik etkisi oldukça büyük oldu. Nilfgaard'ın yenilmez ordusu efsanesi ortadan kalktı ve yüzlerce gönüllü orduya katılmaya başladı. Özellikle tehdit altındaki Temerya ordusuna (Vizima'dan gelen ünlü Bahtı Sikik Piyade birlikleri). Redanya Kraliçesi Hedwig, kendisine ve krallığına yardım etmesi için Foltest'e Redanya'nın birliklerini göndermişti. Savaşın başında ayrılan Kuzey Krallıkları, ortak düşmana karşı tekrar bir araya gelmişti. Kuzeyliler ayrıca, yaşlı Brouver Hoog tarafından gönderilen Mahakam Cücelerinin oluşturduğu paralı askerler tarafından da desteklendi.

Kuzeyliler, Nilfgaard'ın başarısızlıklarına hızla tepki göstererek karşı saldırıya geçti. Nilfgaard'ın kaleyi fethetmesini engelleyerek düşman birliklerini Maribor'dan uzaklaştırdılar ve Sodden'in kuzey kısmına doğru ilerlemeyi sürdürdüler. Nilfgaard ordusu sürekli olarak güneye doğru itiliyordu ve bu arada Mayena savaşı gerçekleşti. Kuzeyliler galip geldi ve kalenin ablukasını dağıttılar. Bazı birlikler kayıplarından dolayı geri çekildi ve Vizima'da yeniden toplandı. Verden'deki ayaklanma, Mareşal Menno Coehoorn'u bir süre durdurmaya yetti ancak daha sonra Coehoorn tekrar saldırmaya karar vererek, yaklaşık yüz bin kişilik ordusunu Ina nehrinden geçirdi ve Mayena'da yenilen Nilfgaard güçleri kaleyi tekrar kuşattı.

Temerya ve Redanya kuvvetlerinin Menno Coehoorn'u ve ordusunu yenemediği açıktı. Doğu Ordusu'nun Pontar vadisinden Temerya'nın doğu kanadına saldırması bekleniyordu. Pontar vadisinden batıya, Temerya ve Redanya'ya kadar, düz ve açık bir yoldu. Ancak, Pontar vadisine ulaşmak için Dük Ardal aep Dahy'nin Kaedwen'e saldırması gerekecekti. Kaedwen Kralı Henselt ise Doğu Ordusu'nu tek başına durduramayacağını biliyordu.

Bunun farkında olan Kuzeyliler, hızla strateji değiştirdi. Saldırılarını durdurmamaya karar verdiler, özellikle de sürdürmek için güçleri ve malzemeleri olduğunda, Nilfgaard'ın bu cesur saldırılara yanıt vermesine izin vermediler. Temerya ve Redanya birliklerinin ve müttefik birliklerin düzenli ve yedeklerini sayan müttefik ordusu, Mayena kalesine yardım etmek için güneye yürüdü. Oraya Menno Coehoorn'un Merkez Ordusu'ndan önce varmayı umuyorlardı. Mareşal Coehoorn ise birleşik müttefik ordusunun Mayena'ya ulaşmasını engellemek için hemen batıya yöneldi. Ordusunu bölerek kuşatmaya yardım etmesi için tüm piyadelerini Mayena'ya gönderdi. Yaklaşık kırk altı bin kişilik IV. süvari ordusunu ve III. ordudaki tüm süvarilerini bir araya getirdi. Bu kararıyla Menno Coehoorn daha hızlı hareket ederek Kuzey Krallıkların ordusuna doğru yol aldı. Müttefik ordunun ana komutanı Temerya Kralı Foltest, Nilfgaard'ın gelen gücüne karşılık kendi ordusunu Chotla nehri ile Brenna köyü (şu anda yanmış olan) arasına yerleştirdi. Her şey Nilfgaard ile Kuzey arasında büyük bir savaş olacağını gösteriyordu ve öyle de oldu.

Brenna Savaşı - Dönüm Noktası

Bu savaş, Kral Foltest liderliğindeki Temerya ve Redanya ordusuyla Mareşal Menno Coehoorn liderliğindeki Merkez Ordu Grubu eylemlerinin doruk noktasıdır. Bu tek savaşta dünyanın kaderi değişti ve onu İkinci Nilfgaard-Kuzey Savaşı'nda önemli bir olay haline getirdi. Bu zafer sayesinde Kuzey, üç cephede de büyük bir karşı saldırı gerçekleştirebildi ve savaşın son aşaması olan Aşama 4'e geçilmiş oldu.

Aşama 4 - Kuzeyin Karşı Saldırısı

Aşama 4, Kuzeylilerin karşı saldırısı olarak da bilinir. Müttefik ordunun, Brenna Savaşı'ndan sonra Nilfgaard'ın en güçlü ordusu olan Orta Ordu'ya karşı kazandığı önemli zaferin ardından, saldırılar kesildi. İmparator Emhyr var Emreis'in en büyük gücünün yenilmesi, kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. Karanlık bir gecenin ardından güneşin doğması gibi, Kuzeylilerin de kalplerine cesaret ve güven geldi ve merkez cephedeki karşı saldırının ardından diğer müttefik ordular da güneye doğru hareket etti.

Merkez Cephe

Temerya ve Redanya kuvvetlerinin Brenna savaşı zaferinin Merkez Ordu Grubu üzerinde uzun vadeli bir etki yarattı. Rüzgar Kuzey Krallıklarının tarafındaydı ve kutlama yapmak yerine başarıdan yararlanmaya karar verdiler. Cephedeki en aktif komutan, Brenna'da müttefik kuvvetlere yan yana komuta eden Kral Foltest'in nazırı John Natalis'ti. Natalis, süvarileri yanına alarak Menno Coehoorn gibi davranarak hızla Brenna'nın tarlalarını geçerek Mayena kalesine ilerledi. Bu arada Merkez Ordu'nun diğer grubu, Nilfgaard ordusunu bekleyen büyük bir Kuzey ordusu olduğunu öğrendikten sonra, Coehoorn'a yardım etmek için kuzeye doğru hareket etti. Ancak ordunun geri kalanı, John Natalis'e büyük avantaj sağlayan savaşın sonucunu bilmiyordu. Merkez Ordu'nun piyade kolu, gücünü Kovirli paralı askerlerden oluşturan süvari birliğinin ani saldırısıyla ani bir bozguna uğradı. Böylece John Natalis, Coehoorn'un Merkez Ordu Grubu'nu tam anlamıyla yenilgiye uğratmış oldu. İsimsiz savaş Mayena ve Maribor arasındaki yolda gerçekleşti. Sodden'deki Nilfgaard birliklerinin komutanı, Brenna savaşının sonucunu ve Natalis'in Coehoorn'a yardıma giden orduya karşı kazandığı zaferin sonucunu öğrendikten sonra, ordusunu Ina nehri kıyısındaki Kuzey ordusundan ayırmak için Riverdell ve Angren'e çekilmeye karar verdi. Bu arada John Natalis, Mayena'ya ilerlemek ve Nilfgaard ordusunu kovalamak yerine Brugge'yi Nilfgaard işgalinden kurtarmak ve Dük Joachim de Wett'in güçlerine saldırmak için batıya, Chotla nehrine gittiğinde herkesi şaşırttı. Artık savaş Batı Cephesinde idi.

Batı Cephesi

Joachim de Wett sonunda kaderiyle yüzleşmişti. Kuzey'in ona saldırmadığı tek yön doğudandı, Brugge'den. John Natalis, Temerya ve diğer müttefik güçlere liderlik ederek Sodden'dan hareket ederek Joachim de Wett'e doğudan saldırmak istedi. Natalis zorunlu bir şekilde doğuya doğru ilerliyordu ancak ordusu, Brugge'de yavaşladı çünkü Brugge ve Dillingen şehirlerini kuşatmak zorunda kaldı. Bu da Wett'e hazırlanmak için yeterli zaman verdi. "Verden" Grubu, batı cephesinde savaşın kaderini belirleyemedi; Kistrin liderliğindeki Verden gerillalarına, Skellige Adaları'ndan gelen akınlara ve Kral Ethain'in yönettiği Cidaris ordularının saldırılarına cevap veremedi. John Natalis ile mücadelenin Verden'de zaten kötüleşen durumun onu felakete sürükleyeceği açıktı. De Wett, Yaruga nehri üzerinden Cintra'ya geri dönmeye karar verdi. Nastrog, Rozrog ve Bodrog gibi Verden kalelerine güçlü ekipler bırakarak geri çekilmesini sağladı. Joachim de Wett, Cintra'ya geri çekildikten sonra, kalelerde bıraktığı ekipler savaşın sonuna kadar Kuzeyliler'den kendilerini koruduğu ve Cintra Barışından sonra Verden'den ayrıldığı için kendini Yaruga'nın arkasından koruyabildi.

Doğu Cephesi

Doğu cephesi, Emhyr var Emreis'in Kuzey'e göre avantajlı olduğu ve Brenna savaşından sonra değişen tek cepheydi. Öncelikle, Temerya ve Redanya'nın Sodden'de Menno Coehoorn'a karşı kazandığı zaferden sonra, Kaedwen ordusunun ve Aedirn birliklerinin kalıntılarının savaşta kendilerini gösterme zamanı gelmişti. Brenna'daki zafer, sembolik olarak el sıkışıp birbirlerine işbirliği sözü veren kavgalı krallar Demavend ve Henselt'i bir araya getirerek yeni bir cesaret ve güven duygusu verdi. Ayrıca, Ardal aep Dahy komutasındaki Doğu Ordusu, Kaedwen'den yardım aldıktan sonra Coehoorn'un Temerya'ya saldırısına yardım etme görevini üstlendi. Bu arada, Merkez Ordu tamamen yenildi ve Nilfgaard ordusunun Aedirn'deki hedefi bilinmiyordu. Kuzeyler, bu durumdan hemen yararlandılar; Henselt'in ordusu Dyfne nehri üzerindeki ateşkes hattını geçerek Ardal aep Dahy'nin ordusuna karşı saldırıya başlarken Temeryalı ekibiyle birlikte yeniden oluşturulan Demavend ordusu, Hagge kalesini terk ederek güneydoğuya doğru ilerlemey başladı.

Nilfgaardlı komutan, ne yapacağını bilemeyerek güneye doğru geri çekilmeye başladıktan sonra bunun büyük bir hata olduğu fark edildi. Kendini Kaedwen sınırındaki Kuzeylilerden kolayca koruyabilirdi, oysa geri çekilme, Demavend batıdan yaklaştığı için savunma hattını uzatmak zorunda olduğu anlamına geliyordu. Dahası, kuzeyden gelecek bir saldırıya hazırlanmak ve Dol Blathanna'yı savunmak zorundaydı, çünkü Francesca Findabair ve Filavandrel, yetenekli bir ordu oluşturmak için yeterli elflere sahip değildi. Böylece Çiçekler Vadisi Dol Blathanna, Kuzeyliler'in acımasız intikamından sonra silinerek daha sonraları "Küller Vadisi" olarak anılmaya başlandı. Dük Ardal aep Duhy geri çekilmeyi bıraktı ve kendini savunmak için güney Aedirn'de durmaya karar verdi, savunma hattı olarak Aldersberg şehri belirlendi. Her iki tarafı güçleri dengeliydi, bu yüzden Henselt ve Demavend saldırmak için acele etmediler. Doğu Ordusu'nun komutanı Ardal aep Dahy'in ani ölümü her şeyi değiştirdi. Kuzeyliler bunu öğrendikten sonra saldırdılar; Aedirn ve Kaedwen'in birleşik ordusu Doğu Ordusu'nu yenerek doğu cephesinin temizlenmesiyle sona erdi ve bu savaş daha "İkinci Aldersberg Savaşı" olarak anıldı. Bu, özgürleştirilen ilk şehirlerden biri olan başkent Vengerberg ile Aedirn krallığının kurtuluşunu, Doğu Ordusu'nun Kraliçe Meve'nin bir gerilla savaşında savaştığı Lirya üzerinden geri çekilmesini ve Kaedwen'in kuvvetlerinin Yaruga Nehrine ilerlemesini sağladı.

Savaşın sonu

Batı cephesinde Verden kurtarıldı, ancak tarafından Nilfgaard işgal edilen ve Kuzey kuvvetlerine direnen üç kale vardı. Kral Foltest ve ordusu Aşağı Sodden'ı Nilfgaard işgalinden kurtardı. Sayıca daha az olan Nilfgaard kuvvetleri, savunmayı güçlendirmek için Yaruga nehrine geri çekildi. Doğu cephesinde Nilfgaard güçleri imparatorluğa geri çekildi ve Kaedwen'in ordusu savaşın başladığı yer olan Dol Angra'ya ulaştı. Nilfgaard tüm cephelerde kaybediyordu. Kuzey kralları Cintra'yı özgürleştirme fikrinden vazgeçtiler çünkü Yaruga'nın sağ kıyısının kontrolünü ele geçirdiler ve geri çekilen tüm Nilfgaard kuvvetleri şehirdeydi ve birlikte büyük bir askeri güç oluşturmuştu. Hem kuzeyde hem güneyde yıkıcı savaştan yeterince bıkmıştı. Müzakereler başladı ve bir ateşkes önerildi: askeri harekatı durdurun ve sınırları geçmeyin. 2 Nisan'da savaşa dahil olan tüm ülkelerin liderlerinin barış görüşmesi yapmak ve dünyaya yeni bir düzen getirmek için Cintra'da buluşacakları kararlaştırıldı.

Cintra Barışı

Cintra Barışı, 2 Nisan 1268 tarihinde, Kuzey Krallıkları ile Nilfgaard arasında İkinci Nilfgaard Savaşı'nı bitirerek dünyaya yeni bir düzen getirdi.

Advertisement