FANDOM


Terkedilmiş Köy bir zamanlar Hovel adıyla bilinen, Ak Bostan'ın güneyinde yer alan yakılmış bir yerdir

Tarihçe Edit

Hovel, Ak Bostan'ın eski yöneticisinin saltanatı altında yeterince yaşamış olan Claer ve Volker tarafından Vizima mahkemesinden onay alınarak, Ignatius'un yönetimi altında olmayan bir bölgede kurulmuş köydür. Kurulduktan sonra işler onlar adına güzel bir şekilde ilerliyorken Ignatius onlarla köyde buluşmak istemiştir. Köylüler, gelişen olaylar karşısında eski yöneticilerinin değiştiğini düşünseler de kısa sürede yanıldıklarını farketmişlerdi. Ignatius bütün köyü katletmişti.

Kuyuya asılmış olan Claer, kimsenin bölgeye yaklaşmasına, bölgeyi düzenlemesine ve hatta koruduğu kuyudan su çekilmesine dahi izin vermeyen bir öğlenheyulası olmuştu.

Harita Açıklaması Edit

Bir kaç yıl önce, eli silahlı bir adam bu yerleşim yerine saldırdı. Herkesi katledip evlerini ateşe verdi. O kara ve kanlı günden beri burada kimse yaşamadı.

İlgili Görevler Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.