Thewitcher Wiki
Advertisement

Aideen the elf

Aideen là một yêu tinh (elf) xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết đồ họa, Zdrada.


Trong các tiểu thuyết (novels)[]

Ngoài ra còn có một Aideen khác là công chúa của Kaedwenian. Cô ta chỉ được đề cập đến và không thực sự xuất hiện trong bất cứ cuốn tiểu thuyết nào cả. Cô ấy hoàn toàn không liên quan đến Aideen này.

Advertisement