Thewitcher Wiki
Advertisement

April là một phù thủy (sorceress) xuất hiện trong tiểu thuyết đồ họa (graphic novel) Zdrada (Tiếng Anh: The Betrayal), là cuốn comic thứ 6 trong series này. Không biết chắc được rằng cô ta có phải là April Wenhaver hay không.

Advertisement