Thewitcher Wiki
Advertisement

Astrogarus là nhân vật xuất hiện trong tiểu thuyết đồ họa (graphic novel) Zdrada (Tiếng Anh: The Betrayal), là cuốn comic thứ 6 trong series này.

Trong The Witcher 2: Assassins of Kings[]

Trong The Witcher 2 có một bộ áo giáp (armor) có thể là của Astrogarus.

Advertisement