FANDOM

Vp1001

biệt danh Tran Viet Phuong

Hành chính viên Bảo quản viên
  • Tôi sống tại Hanoi, Vietnam
  • Tôi sinh ngày tháng 1 10
  • Tôi là Male