Thewitcher Wiki
Advertisement

"Droga, z której się nie wraca" ( Con đường không có lối về - A Road with No Return ) là một truyện ngắn có trong tuyển tập Coś się kończy, coś się zaczyna ( Một điều kết thúc, một điều bắt đầu - Something Ends, Something Begins ).

Các nhân vật[]

Bản mẫu:Tw1[]

Trong game cũng có một cuốn sách tên A Road of No Return, mô tả về loài nhện Koshchey.

Advertisement