Thewitcher Wiki
Advertisement

Fionnuala là một yêu tinh (elf) xuất hiện trong tiểu thuyết đồ họa, Zdrada.

Advertisement