Thewitcher Wiki
Advertisement

Frank là một witcher xuất hiện trong tiểu thuyết đồ họa (graphic novel) Zdrada (Tiếng Anh: The Betrayal), là cuốn comic thứ 6 trong series này. Anh ta là học viên của Wolf School.

Advertisement