Thewitcher Wiki
Advertisement

Fregenal là một tu sĩ (druid) trước khi bị tước phép thông công (cấm hành nghề). Theo báo cáo, ông ta là người tạo ra con koshchey đầu tiên bằng cách sử dụng phép Alzur's Double Cross, mặc dù có thể nhờ thêm một số phép thuật (spell) khác, và lãnh đạo một nhóm lính đánh thuê gọi là Koshchey's Men. Một người trong nhóm đó, một bobolak tên là Kehl, đã phản bội Fregenal và giúp đỡ VisennaKorin tiêu diệt con koshchey.

Fregenal bỏ mạng bởi tay, hay đúng hơn là vì cái rìu, của Mikula. Ông ta xuất hiện trong truyện ngắn "Droga, z której się nie wraca" (Con đường không lối về), cũng như cuốn tiểu thuyết đồ họa (graphic novel) dựa theo nó.

Advertisement