Thewitcher Wiki
Advertisement

Gardis là một witcher xuất hiện trong tiểu thuyết đồ họa (graphic novel) Zdrada (Tiếng Anh: The Betrayal), là cuốn comic thứ 6 trong series này. Anh ta là học viên của Wolf School. Anh ta đã cứu Gweld khỏi The Killer.

Advertisement