Thewitcher Wiki
Advertisement

Gweld là một witcher có mái tóc đỏ xuất hiện trong tiểu thuyết đồ họa (graphic novel) Zdrada (Tiếng Anh: The Betrayal), là cuốn comic thứ 6 trong series này. Anh ta là bạn rất thân của Geralt tại Wolf School. Anh ta chết trong trận chiến với Cats.

Advertisement