Thewitcher Wiki
Advertisement

Gwen là một witcher xuất hiện trong tiểu thuyết đồ họa (graphic novel) Zdrada (Tiếng Anh: The Betrayal), là cuốn comic thứ 6 trong series này. Anh ta là một trong những học viên của Wolves bị giết trong chiến trận, anh chết bởi một đòn mạnh ngay giữa hai mắt.

Advertisement