Thewitcher Wiki
Advertisement

Hemminks là một witcher xuất hiện trong tiểu thuyết đồ họa (graphic novel) Zdrada (Tiếng Anh: The Betrayal), là cuốn comic thứ 6 trong series này. Anh ta là một trong những học viên của Wolves bị giết chiến trận.

Advertisement