Thewitcher Wiki
Thewitcher Wiki

Tw2 journal Johnnatalis.png

John Natalis từng là tư lệnh chỉ huy của người phương Bắc trong trận đánh ở Brenna (Battle of Brenna), một trong những trận đánh nổi tiếng nhất trong cuộc chiến Nilfgaard (Nilfgaard Wars).

Trong The Witcher 2: Assasins of Kings[]

John Natalis là một nhân vật có vai trò quan trọng trong trò chơi The Witcher 2: Assasins of Kings.

Journal Entry[]

Có lẽ mỗi người mà anh gặp đều đã từng tham gia trong cuộc chiến cuối cùng chống lại Nilfgaard. Bây giờ thì chúng tôi sống một cuộc sống bình thường. Nhưng chúng tôi vẫn còn nhớ rõ những người đã thể hiện vai trò quan trọng của mình trong cuộc chiến lịch sử đó. John Natalis, Tư lệnh chỉ huy của Temeria là một trong những người như thế. Là tư lệnh tối cao của lực lượng quân tinh nhuệ ở phương bắc trong trận chiến ở Brenna (Battle of Brenna), Natalis đã chiến đấu dũng cảm, chỉ đạo sáng suốt, và góp phần lớn vào chiến thắng mặc dù bị kẻ thù áp đảo gấp đôi về lực lượng. Thay vì ngủ quên trong chiến thắng thì ông lại tiếp tục truy đuổi kẻ địch, khiến chúng bỏ chạy tán loạn để giữ mạng, bỏ mặc những người đồng đội bị kẹt lại phía sau của chúng để thoát khỏi Yaruga. John Natalis rất xứng đáng với những gì mà ông đã làm, và ngày nay quảng trường ở Vizima vinh dự được đặt theo tên của ông.
Sau khi vua Foltest băng hà, Natalis tạm thời thay thế nhà vua giải quyết các công việc ở Temeria (ở đây có thể gọi ngắn gọn là quan nhiếp chính hay nhiếp chính vương).
Nếu Geralt chọn đi cứu Triss:
Là một chiến binh dũng cảm và yêu nước, ông ta là một mẫu người lý tưởng, một ứng cử viên cho vị trí nhiếp chính vương mà không để cho các tư tưởng chính trị chi phối mình. Đó chính là tính cách của ông, tuy nhiên vì thế mà ông sẽ thiếu đi sự hỗ trợ mạnh mẽ từ phía giai cấp quý tộc và cũng chính vì thế mà tiếng nói của ông không thể là tiếng nói chung cho cả Temeria được.
Nếu Geralt chọn đi cứu Anais:
Natalis đã tham gia nhiều trận chiến nhưng trận chiến vì nền độc lập của Temeria tại hội nghị cao cấp ở Loc Muinne chắc chắn là một thử thách lớn đối với ông. Dưới sự hậu thuẫn của con gái vua Foltest, ông đã có được cơ hội bảo vệ được nền độc lập của đất nước mà ông đang cai trị tạm thời.