Thewitcher Wiki
Advertisement

Lazare là một nhân vật trong Racja stanu (Reason of State) là cuốn comic hai phần (comic book) được thiết lập trong loạt game liên tục nội dung (game, tiểu thuyết, comic… của series the Witcher) của CD Projekt (CD Projekt video game continuity).

Advertisement