Thewitcher Wiki
Advertisement

Mikula

Mikula là một thợ rèn trong một làng nhỏ ở Klucz. Anh ta không phải luôn là thợ rèn mà đã từng là quân nhân. Khi ngôi làng bị tấn công bởi tên thầy tu bội giáo, Fregenalquân của hắn, Mikula đã kêu gọi sự giúp đỡ từ hội tu sĩ tại Mayena. Anh đã lãnh đạo những người dân địa phương, bao gồm cả Grozim, trong trận đánh và sau cùng giết chết Fregenal, chặt đầu hắn với cây rìu của mình.

Advertisement