Thewitcher Wiki
Advertisement

Rennes là một witcher xuất hiện trong tiểu thuyết đồ họa (graphic novel) Zdrada (Tiếng Anh: The Betrayal), là cuốn comic thứ 6 trong series này. Ông là người đứng đầu của Wolf School.

Advertisement