Thewitcher Wiki
Advertisement

Bản mẫu:Tw1[]

Năng lực Đồng - Bronze talent Năng lực Bạc - Silver talent Năng lực Vàng - Gold talent

Trong trò chơi The Witcher, nhân vật người chơi, Geralt_of_Rivia, được phát triển theo lượng điểm kinh nghiệm tích lũy được sẽ học thêm các talent – năng lực mà có thể đưa vào các khả năng khác nhau. Có bốn thuộc tính chính: Sức mạnh, Nhanh nhẹn, Sức chịu đựng và Thông minh. Bốn thuộc tính này cho phép phát triển các kĩ năng như sign và thuần thục sử dụng kiếm thép và kiếm bạc. Giao diện trò chơi hiển thị thông tin này dưới dạng cây.

Theo quá trình chơi, bạn sẽ có được các "năng lực" theo loại đồng, bạc hay vàng tùy theo điểm kinh nghiệm của bạn. Sử dụng những điểm này để nâng cấp các khả năng riêng biệt để nâng cao khả năng của Geralt để chiến đấu với quái vật và kẻ xấu. Những khả năng này bao gồm:

Attributes Signs Steel Sword Silver Sword
Sức mạnh - Strength (cây)
Nhanh nhẹn - Dexterity (cây)
Sức chịu đừng - Stamina (cây)
Thông minh - Intelligence (cây)
Aard (cây)
Igni (cây)
Quen (cây)
Axii (cây)
Yrden (cây)
Kiếm thép mạnh - Strong Steel (cây)
Kiếm thép nhanh - Fast Steel (cây)
Group Steel (cây)
Strong Silver (cây)
Fast Silver (cây)
Group Silver (cây)

Cơ chế[]

Bảng phát triển nhân vật
  • Chọn loại bạn muốn nâng cao từ danh sách phía bên trái của màn hình Hero, sau đó chọn trong số các nâng cấp được đánh dấu nổi trong cây kỹ năng phía bên phải màn hình.
  • Để xác nhận lựa chọn của bạn, nhấn chuột trái vào hình đồng hồ cát. Miễn là bạn chưa thiền, bạn vẫn có thể thay đổi ý định chọn trong bảng talent. Để hủy bỏ và chọn lại, nhấn chuột trái vào biểu tượng xóa, hay chuột phải vào talent đã chọn (nhưng chưa xác nhận) để giải phóng nó.

Bản mẫu:Tw2[]

The Witcher 2 skill tree

Tương tự bản gốc trò chơi, trong The Witcher 2, nhân vật người chơi cũng phát triển nhờ điểm kinh nghiệm tích lũy được cho các talents mà có thể chọn vào các kỹ năng khác nhau.

  • Luyên tập - Training (phía trên cùng)
  • Phép thuật - Magic (phía trái)
  • Chế thuốc - Alchemy (phía dưới)
  • Kiếm thủ - Swordsmanship (phía phải)

Một vài trong số này có thể nâng cao thêm với đột biến.

Advertisement