FANDOM


200px-Tavik-film

Janusz Rymkiewicz vai Tavik trong The Hexer

Tavik

Tavik trong tiểu thuyết đồ họa

"-Một người đàn ông chắc nịch, dạn dày sương gió với cái bím tóc đuôi sam-"-The Last Wish

Tavik là thành viên của Renfri's band. Ông ta gặp Geralt khi anh đang bàn luận về kikimore (một loại quái vật lớn dạng côn trùng) với Caldemeyn trong truyện ngắn The Lesser Evil.

Trong phim (Movie) và loạt phim truyền hình (TV series) Sửa đổi

Diễn xuất bởi Janusz Rymkiewicz trong The Hexer.