FANDOM


Nhiệm vụ The Salamander's Tail
Chương 1
Địa điểm Vùng ngoại ô
Người giao Geralt sau khi nói chuyện với Shani
Phần thưởng 4000 XP
Liên quan Of Monsters and Men
Buried Memories
Strangers in the Night
The Secret Garden
ID q1002_onatrail

Primary quests

Dấu vết của Salamander - The Salamander's Tail là một nhiệm vụ chính trải dài suốt Chương I. Nhiệm vụ này bắt đầu khi Geralt biết được sự hiện diện của Salamandra ở trong vùng ngoại ô và về Reverend từ Shani sau trận tấn công của barghest vào AlvinCaroline, và nó kết thúc khi Geralt rời khỏi vùng ngoại ô vĩnh viễn. Trong nhiệm vụ này, Geralt sẽ gặp hầu hết những người anh gặp ở vùng ngoại ô.

Câu chuyện Sửa đổi

Places Salamandra hideout outskirts exterior

Geralt nóng lòng bám theo dấu vết để lại của Salamander sau vụ tấn công táo tợn của chúng vào Kaer Morhen, nhưng anh không biết sẽ phải bắt đầu từ đâu khi mới tới vùng ngoại ô. Trước tiên anh cần có được sự tin cậy của Reverend và dân làng trước khi Reverend đưa cho thông tin về Salamandra, nên người anh hùng của chúng ta có nhiệm vụ làm hài lòng mọi người trong làng.

Cuối cùng, Reverend cũng thực hiện lời hứa và tiết lộ vị trí nơi trú ẩn của Salamandra trong vùng ngoại ô. Nhờ đó Geralt có thể loại trừ ít ra là một phần của tổ chức đó, giải cứu Alvin và tìm Abigail, bị dồn vào góc trong một cái hang bởi Reverend và đồng bọn.

Ghi chú Sửa đổi

Places Salamandra hideout outskirts interior

Tôi đã khám phá ra rằng chìa khóa để vào nơi trú ẩn của Salamandra không phải yếu tố cần thiết để vào nơi trú ẩn. Một khi vị trí của nó được tiết lộ, tất cả những gì Geralt phải làm là đánh với hai tên tay sai đang canh gác để vào trong lều, nhưng vẫn không vào được cửa sập dẫn vào hang. Nên Geralt vẫn phải tới quán rượu trước để cứu Shani và lấy chìa khóa để hoàn thành nhiệm vụ.