Thewitcher Wiki
Advertisement
Nhiệm vụ The Source
Chương 3
Địa điểm Trade Quarter
Temple Quarter
Cemetery
Người giao Triss
Phần thưởng 5000 XP
Liên quan Alvin
ID q3043_trisshan

Primary quests.png

The Source là một nhiệm vụ giao cho Geralt bởi Triss Merigold lúc bắt đầu Chương III. Cô yêu cầu anh đặt ba cảm biến sensor ở ba địa điểm trong Đền thờTrade Quarter để định vị nguồn phát ra phép thuật bất thường.

Hướng dẫn các bước[]

Shani or Triss?

magic sensor magic sensor magic sensor

Bắt đầu Chương III, Triss đưa Geralt ba cảm biến phép thuật và yêu cầu anh đặt chúng ở vài relief quanh thị trấn. Chúng được dùng để xác định nguồn phát phép thuật bất thường mà cô nhận thấy gần đâu. Một cách sốt sắng, anh đồng ý giúp và chạy đi tìm relief ở Temple Quarter, nghĩa địa, và Trade Quarter và đặt mỗi trái cầu một chỗ.

Sau đó, chàng Witcher phải tìm Triss để báo rằng nhiệm vụ đã hoàn thành. Thực ra, anh không phải nói gì nhiều vì cô đã biết điều đó. Cô nói với anh về một đứa trẻ bị giữ ở Bệnh viện thánh Lebioda. Đứa trẻ đó, Alvin (nhớ Alvin?) là nguồn phát và là nguồn gốc của sự bất thường trong phép thuật. Triss muốn Geralt đưa nó về cho cô để nó có thể được theo dõi đúng cách và luyện tập để điều khiển khả năng phép thuật của nó nhưng Shani không muốn thả nó ra. Triss chỉ ra rằng Shani là bạn của Geralt và anh phải là người đi giải thích cho Shani hiểu.

Advertisement