Thewitcher Wiki
Advertisement

Bìa cuốn tái bản lần 2 tại Ba Lan

Wieża Jaskółki (tiếng Ba Lan – The Tower of the Swallow), được viết bởi Andrzej Sapkowski, xuất bản lần đầu ở Ba Lan vào năm 1997, là cuốn sách thứ sáu trong Witcher series và là cuốn tiểu thuyết thứ tư trong bộ chuyện Witcher saga.

Tóm tắt ngắn gọn[]

Một ngày nọ, lão Vysogota tìm thấy một người con gái bị thương nặng trong vùng đầm lầy nơi ông sống. Ông ta cứu sống cô và được cô ta kể ông một câu chuyện... câu chuyện về Ciri và cô ấy trở thành một kẻ giết người tàn độc giết luôn gặp cái chết trên mỗi bước đi của mình. Cái chết với cái tên Leo Bonhart.

Trong lúc đó, Geralt đang trên đường tìm Druids, người có thể biết được Ciri đang ở đâu. Nhưng một người nào đó đã xác định rằng gã không nên tìm cô ấy...

Vysogota, một nhà triết học già sống trong vùng đầm lầy Pereplut đã tìm thấy Ciri gần nơi ông ở và mang cô ấy về, chăm sóc cho cô cho tới khi cô có thể tiếp tục cuộc hành trình. Cô kể chuyện về cuộc sống của cô cho ông nghe: làm thế nào mà tất cả lũ Chuộc (Rats) đã bị giết bởi Leo Bonhart, tất cả trừ Ciri. Khi mà cô ấy đã sẵn sàng rời đi, cô ấy được thuyết phục rằng cả Geralt và Yennefer đã chết. Dựa trên giả định này, cô ấy rồi Vysogota để tìm Tor Zirael.

Trong lúc này, Geralt gặp một tên elf tên Avallac'h, người kể gã nghe về lời tiên tri gắn liền với Ciri. Gã cần phải tìm một số tu sĩ, người có thể sẽ biết Ciri đang ở đâu. Yennefer thì đang cố gắng tìm nơi trốn của Vilgefortz, thế nhưng việc này không hề dễ dàng tý nào.

Dữ kiện cốt truyện kết thúc tại đây.

Book covers[]

Advertisement